Scopul “Fundaţiei pentru Tineri şi Femei” il constituie promovarea intereselor tinerilor şi femeilor în toate domeniile ce vizează viaţa profesională şi personală

Obiectivele Fundaţiei pentru Tineri şi Femei sunt următoarele

Promovarea abordării integratoare de gen în politicile locale şi naţionale

Ridicarea nivelului de informare a populaţiei privind drepturile omului si accesul la un tratament egal si nediscriminatoriu

Facilitarea accesului tinerilor şi femeilor pe piaţa muncii şi încurajarea spiritului antreprenorial

Promovarea re/inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor din mediul rural, a persoanelor inactive,cu disabilităţi sau aflate în risc social,a grupurilor vulnerabile

Promovarea incluziunii şi economiei sociale

Dezvoltarea de relaţii de colaborare cu autorităţi locale, organizaţii neguvernamentale şi alte instituţii naţionale şi internaţionale

Promovarea educaţiei şi formarii continue pentru femei şi tineri/adolescenţi

Domenii de expertiza

Piața muncii

Formare profesională

Drepturile omului și egalitatea de sanse

Migrația

Management proiect

Consultanță și training