1. Prezentare proiect

Fundatia pentru Tineri si Femei, in calitate de beneficiar, implementeaza proiectul „Economia sociala este sansa mea!” in parteneriat cu Asociatia pentru Rezolvarea Alternativa a Disputelor (ADRA) si Asociatia pentru Dezvoltarea Organizatiei – SAH ROM (ADO SAH ROM) in judetele Iasi, Vaslui, Suceava si in Bucuresti, in perioada 05 Ianuarie 2015 – 31 Decembrie 2015.

2. Obiective proiect

Obiectiv general

Facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile prin dezvoltarea a 3 structuri de economie sociala in regiunile Nord Est si București Ilfov, ca mijloc de consolidare a unei societati incluzive si coezive, in scopul asigurarii bunastarii tuturor cetățenilor.

Obiective specifice

1. Promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil si durabil pentru dezvoltare economica si crearea de locuri de munca la nivel regional si local, prin activitati de informare, publicitate si marketing, organizarea unor evenimente de informare si promovare la nivel national si regional, promovarea si dezvoltarea unor activitati in parteneriat, promovarea responsabilizarii si implicarii comunitatilor in procesul economiei sociale si prin promovarea schimbului de bune practici.
2. Dezvoltarea a 3 structuri de economie sociala (SES), cate una în judetele Vaslui, Suceava si Bucuresti, care creaza si mențin 30 de locuri de munca noi in mediul rural si urban, sprijinind persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune sociala sa se integreze sau reintegreze pe piața muncii, in structurile economiei sociale/economia formala.
3. Consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine a unui numar de 485 de persoane din grupuri vulnerabile, prin oferirea de servicii de consiliere si formare profesionala

2. Activitatile principale sunt:

1. Promovarea si dezvoltarea activitatilor in parteneriat in vederea dezvoltarii economiei sociale
2. Informarea si consilierea unui numar de 485 de persoane privind piata muncii cu scopul diminuarii lipsei de incredere a grupurilor vulnerabile din comunitatile vizate
3. Cursuri gratuite de Competente comune mai multor ocupatii – Competente informatice/ Competente antreprenoriale
4. Cursuri gratuite de formare profesionala pentru urmatoarele meserii:
– cofetar/patiser
– brutar
– lucrator commercial
– tehnoredactare
– marketing vanzari
– manager intreprindere
5. Infiintarea si dezvoltarea a trei structuri de economie sociala
6.  Schimb de bune practici in domeniul incluziunii si economiei sociale, intre actori regionali/locali, nationali si transnationali

3. Grupul tinta

Grupul țintă e alcătuit din 485 persoane vulnerabile, după cum urmează:

–  9 specialisti in economie sociala
– 150 de persoane din familii cu peste 2 copii
–  50 din familii monoparentale
– 190 de femei aflate în situație de risc
–  75 de persoane care traiesc din venitul minim garantat
–  10 persoane de etnie roma,
–  10 persoane cu dizabilitati
–  3 manageri de intreprindere sociala

 

4. Principalele rezultate anticipate ale proiectului, sunt:

1.  3 structuri de economie sociala care genereaza 30 de locuri de munca, dintre care 18 pentru persoane apartinand grupurilor vulnerabile. Profilul structurilor: 2 structuri de economie sociala cu profil cofetarie /patiserie/brutarie/ covrigarie inființate în mediul rural, în comuna Miroslava, județul Iasi si în comuna Stulpicani, judetul Suceava si o editură de nisa în Bucuresti
2. 160 persoane (minim 15 reprezentanti ai administratiei publice, institutiilor publice si comunitatii de afaceri informati si minim 145 reprezentanti ai grupurilor dezavantajate) informate despre proiect si modalitati de implicare a comunitatii in procesul incluziunii sociale a grupurilor dezavantajate;
3. Cresterea gradului de informare a comunitatii asupra economiei sociale, cresterea increderii in sine la minim 300 beneficiari din cei 485 consiliati
4. Cresterea nivelului de calificare a grupului tinta prin 3 cursuri de competente informatice si 3 cursuri de competente antreprenoriale organizate in comuna Miroslava – IS, comuna Stulpicani – SV și București
5. 90 persoane certificate, 18 viitori angajati in structurile de economie sociala participa la cursuri de calificare, specializare si initiere, 3 reprezentanti de ONG-uri (cu funcție de decizie) participa la cursul de manager intreprindere sociala
6. 2 carti de retete traditionale de dulciuri tiparite în cate 300 exemplare
7. 90 persoane (reprezentantii administratiei si institutiilor publice locale, antreprenori, reprezentanti ai altor structuri de economie sociala, mass media, persoane apartinand grupurilor tinta) informati cu privire la bunele practici din cadrul proiectului
Pe langa rezultatele cantitative, masurabile si cuantificabile, proiectul are si rezultate calitative, precum:
1. Cresterea calitatii vietii pentru persoanele vulnerabile care vor fi angajate de structurile create
2. Cresterea nivelului de constientizare, implicare si sustinere din partea comunitatilor pentru economia sociala
3. Cresterea numarului de parteneriate viitoare si idei de afaceri noi pentru grupuri dezavantajate
4. Dezvoltarea economica locala a celor 2 comunitati rurale
5. Dezvoltarea de servicii noi, care garanteaza accesul la drepturi fundamentale si servicii unui public foarte specific (imigrantii din Romania si familiile acestora), ale carui nevoi sunt ignorate de sectorul public si imposibil de acoperit de sectorul privat (editura)
6. Dezvoltarea sectorului ONG si al sectorului de economie sociala
7. Cresterea sustenabilitatii sectorului ONG in vederea angajarii in noi activitati si crearii de noi locuri de munca

Actiunile se vor desfasura atat in mediul rural cat si urban: in Iasi, Suceava, Bucuresti si in com. Miroslava -Iasi si Stulpicani – Suceava. Un rezultat pozitiv al acestor actiuni va fi constientizarea actorilor locali din comunitate privind necesitatea implicarii in procesul de incluziune sociala; prin informatiile oferite, materialele de promovare realizate, exemplele viabile oferite, estimam cresterea capacitatii comunitatilor vizate de a furniza suport social si de a mobiliza eficient grupurile dezavantajate de a iesi din starea de „asistat”, cresterea increderii de sine si implicarea in activitati care sa contribuie la bunastarea lor economica si sociala.