proiect-3

Obiectivul general al proiectului:

Să contribuie la asigurarea tratamentului echitabil al străinilor cu drept de şedere legală în România, la integrarea acestora în societatea românească şi la prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale a persoanelor aflate în situaţie de vulnerabilitate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Creşterea şanselor de participare activă a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) la viaţa economică, socială şi culturală, prin oferirea unor pachete de servicii integrate care vizează:

 • Îmbunătăţirea cunoştinţelor de limba română şi a cunoştinţelor cu privire la valorile şi specificul societăţii româneşti;
 • Creşterea accesului la serviciile publice (de sănătate, asistenţă socială, educaţie, echivalarea şi recunoaşterea diplomelor de studii, certificatelor şi calificărilor profesionale şomaj, pensii, ajutor maternal etc.);
 • Creşterea oportunităţilor de accesare a  pieţei muncii, prin îmbunătăţirea accesului RTT la formare profesională sau la recunoaşterea competenţelor dobândite pe cale non-formală;
 • Prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi protecţia persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, aflate în dificultate, prin asigurarea unor servicii de informare, consiliere socială şi juridică, precum şi asistenţă financiară;
 • Creşterea nivelului de informare a comunităţilor de străini cu privire la drepturile, obligaţiile şi oportunităţile de integrare în societatea românească, prin intermediul serviciilor de informare şi consiliere şi prin intermediul materialelor publicate şi distribuite gratuit;
 • Creşterea oportunitãţilor de integrare economicã şi socialã pe termen lung, prin acordarea de consiliere şi asistenţã juridicã şi financiarã pentru obţinerea dreptului de şedere permanentã şi a cetãţeniei române.
 • Facilitarea contactului dintre instituţiile publice şi RTT, precum şi creşterea nivelului de informare a instituţiilor cu atribuţii în domeniul integrării RTT, referitor la principalele obstacole întâlnite de aceste persoane în procesul de integrare în societatea românească.

Grupul ţintă:

Grupul ţintă al proiectului este format din:

 • Resortisanţii ţărilor terţe cu un drept de şedere în România, din Bucureşti, şi judeţele Ilfov, Iaşi, Constanţa şi Suceava şi, la cerere, din orice alt judeţ din România.
 • Resortisanţi ai ţărilor terţe cu un drept de şedere în România, aflaţi în situaţie de vulnerabilitate, din Bucureşti,şi judeţele, Ilfov, Iaşi, Constanţa şi Suceava şi, la cerere, din orice judeţ din România.

Activităţi:

Principalele activităţi derulate în cadrul proiectului sunt:

 • Oferirea unor cursuri de limba română (105 beneficiari)
 • Organizarea unor sesiuni de orientare şi acomodare culturală (165 beneficiari)
 • Organizarea unor sesiuni speciale de spargere a barierelor culturale în comunităţi multietnice (minim 80 beneficiari) – sesiunile pun accent pe înţelegerea diferenţierii tipurilor de comunicare verbală şi non-verbală de la o cultură la alta, precum şi frustrărilor pe care le poate genera imposibilitatea de a comunica eficient în mediul multicultural
 • Participarea la cursuri de antreprenoriat, formare profesională sau evaluarea competenţelor dobândite pe cale informală (90 de beneficiari)
 • Informare şi asistenţă juridică pentru RTT în vederea recunoaşterii şi echivalării diplomelor de studii/ de calificare (minim 50 persoane)
 • Informare, asistenţă socială şi juridică pentru persoanele aflate în situaţie de vulnerabilitate (minim 120 beneficiari)
 • Asistenţă financiară pentru asistenţă socială specială, asistenţă medicală, tratament psihologic/de reabilitare, şcolarizare, locuire etc. (minim 65 de persoane)
 • Informare, asistenţă şi consiliere pentru obţinerea dreptului de şedere pe termen lung şi a cetăţeniei române
 • Informarea şi asistarea persoanelor care doresc să obţină dreptul de şedere pe termen lung şi/sau cetăţenia română (minim 50 beneficiari)
 • Realizarea unui manual de limba română pentru vorbitorii de limba turcă, pentru nivelurile A1 şi A2 de pregătire (începători)
 • Realizarea unui ghid cu privire la obţinerea dreptului de şedere pe termen lung şi a cetăţeniei române.

Perioada de implementare:

Prima etapă a proiectului se va derula în perioada august 2012 – iunie 2013.

Locatia de desfasurare a proiectului de catre Fundatia pentru Tineri si Femei :

IASI, cladirea SOLOMON’S, strada Sf. Lazar nr. 37 (langa biserica)
Tel./fax : 0232 – 210824, 0232 – 260154
www.ftf.ro
Tel. mobil coordonator proiect Irina Barbalata: 0745 – 605086

Finanţatori:

Proiectul “Servicii integrate de asistenţă juridică şi socială pentru cetăţenii din state terţe” se derulează în cadrul Programelor anuale 2011-2012-2013 aferente Fondului European de Integrare a Resortisanţilor Ţărilor Terţe (contract nr. ref.: IF/11.01-02.02), fiind finanţat în proporţie de 75% de către Comisia Europeană. Diferenţa este asigurată din fondurile Inspectoratului General pentru Imigrări (20%) şi de ADO SAH ROM şi partenerii săi (5%).

Descrierea proiectului

Proiectul Servicii integrate de asistenţă juridică şi socială pentru cetăţenii din state terţe este implementat de ADO SAH ROM Bucuresti in calitate de aplicant principal in parteneriat cu Asociatia pentru Rezolvarea Alternativa a Disputelor Suceava, Centrul de Resurse Civice Constanta si Fundatia pentru Tineri si femei Iasi.

Perioada de implementare:

Proiectul se desfasoara pe o perioada de 3 ani, in 3 etape distinct de cate 1 an.

Prima etapă a proiectului s-a derulat în perioada august 2012 – iunie 2013.

Rezultatele obtinute de Fundatia pentru Tineri si femei in primul an au fost urmatoarele:

 • organizarea unor cursuri de limba română pentru un număr de 30 beneficiari finali
 • organizarea unor sesiuni de acomodare culturală și a unor evenimente culturale pentru 40 de beneficiari, precum și a unor sesiuni de spargere a barierelor culturale pentru 30 de beneficiari
 • oferirea unor cursuri de formare profesională, prin furnizori acreditați, unui număr de 10 beneficiari
 • oferirea unor servicii de informare și asistență juridică pentru recunoaşterea diplomelor de studii unui număr de 10 beneficiari
 • oferirea unor servicii de informare şi asistenţă socială şi juridică (obţinerea/prelungirea documentelor de şedere, acces la servicii medicale, educaţie, locuire, etc.) unui număr de 20 beneficiari finali
 • oferirea unei asistențe materiale în valoare de 900 lei/persoană/an pentru 10 de persoane aflate în situație de vulnerabilitate
 • oferirea unor servicii de informare, asistență și consiliere pentru obținerea dreptului de ședere pe termen lung și a cetățeniei române unui număr de 5 persoane
 • oferirea unor servicii de informare și consiliere privind piața muncii, formare profesională, echivalarea diplomelor de studii unui număr de 45 persoane
 • diseminarea unui manual de limba română pentru vorbitorii de limba turcă în 100 de exemplare, disponibil din on-line
 • diseminarea unui material de pregătire specifică pentru obținerea cetățeniei române în 100 de exemplare, disponibil și on-line.

În a doua etapa de proiectului, respectiv perioada 1 august 2013 – 30 iunie 2014 oferim cetățenilor din state terțe următoarele servicii gratuite:

 • cursuri de limba română şi de acomodare culturală, cu lectori care vorbesc limba engleză, chineză, turcă sau arabă
 • cursuri de limba română şi de acomodare culturală, cu lectori care vorbesc limba englinformare și asistență juridică pentru recunoaşterea diplomelor de studii sau de calificare
 • informare, asistenţă socială şi juridică (obţinerea/ prelungirea documentelor de şedere, acces la servicii medicale, educaţie, locuire, acces pe piața muncii, formare profesională etc.)
 • asistenţă financiară pentru persoanele aflate în situație de vulnerabilitate
 • informare, asistență și consiliere pentru obținerea dreptului de ședere pe termen lung și a cetățeniei române

Pentru anul 2 de proiect am dublat indicatorii pentru serviciile de asistenta financiara si oferire de cursuri de limba romana, ca urmare a cerintelor venite din partea potentialilor beneficiari.

Estimam urmatoarele rezultate pana la 30 iunie 2014:

 • 60 absolventi de cursuri de limba romana nivel incepator, intermediar/avansat
 • 80 particip[anti la sesiuni de acomodare culturala / evenimente culturale / sesiuni spargere bariere culturale
 • 45 persoane informate asupra pietei muncii
 • 20 persoane vulnerabile asistate financiar pentru a iesi din situatia de criza
 • 10 persoane informate pentru recunoasterea diplomelor
 • 5 persoane asistate pentru obtinerea cetateniei
 • Informare si diseminare materiale produse de ADO SAH ROM in decursul anului 2 de proiect catre toti beneficiarii si catre alte institutii si organizatii interesate

Materiale diseminate in cadrul proiectului:

Comunicat de presă privind lansarea ghidului pentru obținerea cetățeniei române

Marriage in Romania

Material informativ privind căsătoria în România

Material informativ privind obținerea alocației pentru copii

Material informativ privind obținerea domiciliului și a cetățeniei române

Material informativ privind recunoașterea diplomelor

Obtaining rezidence and citizenship

Recognition of diplomas

Comunicat de presă lansare volum ”Limba română practică”

Comunicat de presă de lansare a proiectului

Descrierea proiectului

Comunicat de presa lansarea broșurii ”Drepturile tale în România. Informații cu privire la drepturile și obligațiile cetățenilor străini în România”

Teste de pregătire pentru interviul de obţinere a cetăţeniei Române

Broșura Drepturile tale în România!

Broșura Drepturile tale în România!

Your Rights in Romania! Booklet

Romanya’daki hakların

您在罗马尼亚的权利

حقوقك في رومانيا

Materiale pentru obținerea cetățeniei române

Ghid pentru obținerea cetățeniei române

Teste de pregătire pentru obținerea cetățeniei române