proiect-1

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013   “Investeşte in oameni”

Prezentare proiect

Titlul proiectului: „Te informezi, inveti, progresezi!”

Perioada de implementare: 03.01.2012 2012 – 02.09. 2013

Valoarea totala a proiectului: 1.655.977.14 lei

Beneficiar: Primaria Falciu, judetul Vaslui

Parteneri:  Fundatia pentru TINERI si FEMEI Iasi si Primaria Lunca Banului, judetul Vaslui

Obiectiv General:

Cresterea capacitatii de ocupare a 500 de persoane din mediul rural in activitati non-agricole.

Obiective specifice:

1. Dezvoltarea competentelor profesionale care sa permita desfasurarea de activitati specifice unei activitati non agricole – pentru 220 de persoane apartinand grupului tinta – prin organizarea de cursuri de formare profesionala.

2. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru 40 de persoane apartinand grupului tinta in vederea initierii si sustinerii unor activitati non – agricole pentru a genera dezvoltare locala si oportunitaţi de ocupare in mediul rural.

3. Cresterea cu 80 % a gradului de informare pentru 500 de persoane din mediul rural privind piata fortei de munca si conditiile de munca la nivel de judet, tara si Uniunea Europeana, profile ocupationale, mobilitate ocupationala, sectoriala si geografica etc –prin organizarea de campanii de informare, promovare, constientizare, motivare care urmaresc reducerea agriculturii de subzistenta si incurajarea activitatilor non-agricole.

4. Dezvoltarea abilitatilor profesionale, a tehnicilor de cautare a unui loc de munca, prin consilierea si testarea profesionala a 350 de persoane apartinand grupului tinta in vederea integrarii pe piata muncii in sectoare/activitati non agricole

Grupul tinta:

persoane cu domiciliul sau resedinta in comunele partenere ale proiectului, care fac parte din urmatoarele categorii: persoane in cautarea unui loc de munca, persoane inactive, persoane ocupate in agricultura de subzistenţa, someri, someri de lunga durata, someri tineri

Principalele activitati:

– Organizarea unei Campanii de informare si constientizare privind oportunitatile de ocupare in domenii non – agricole pentru persoanele ocupate in agricultura de subzistenta
– Consilierea si orientarea profesionala a grupului tinta
– Derularea programelor de formare profesionala in domenii non – agricole : operator calculator electronic si retele; lucrator in comert:, lucrator social,  lucrator finisor in constructii; lucrator in structuri pentru constructii, dulgher tamplar parchetar
– Evaluarea si certificarea competentelor dobandite pe alte cai decat cele formale pentru meseriile: cofetar-patiser, lucrator in comert
– Derularea cursurilor de formare de competente antreprenoriale
– Consiliere si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri
– Medierea si plasarea pe piata muncii
– Organizarea bursei de locuri de munca pentru grupurile tinta.

Principalele rezultate estimate ale proiectului:

– 1 brosura de informare  editata in 1500 de exemplare
– 1 Pagina WEB pentru promovarea si diseminarea proiectului
– 1 Ghid privind orientarea in cariera conceput  editat in 500 de exemplare.
– 500 de persoane din mediul rural informate cu privire la oportunitatile de ocupare in domenii non – agricole
– 2 Centre de Informare, Consiliere si Medierea Muncii (CICMM) organizate in mediul rural care ofera grupurilor tinta servicii integrate de: Informare, consiliere, asistenta pentru inceperea unei activitati
– independente sau pentru initierea unei afaceri in mediul rural, mediere a muncii
– 350 de persoane din mediul rural beneficiare ale serviciilor de consiliere si orientare profesionala, ale cursurilor de instruire in Tehnici de cautare a unui loc de munca
– 40 de persoane din mediul rural participante la cursul de “Dezvoltarea competentelor antreprenoriale”;
– 220 persoane din mediul rural participante la programele de formare profesionala in ocupatii non-agricole
– 100 de persoane din mediul rural sprijinite in gasirea unui loc de munca
– 2 burse a locurilor de munca organizate in comunele Falciu si Lunca Banului din judetul Vaslui

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Pentru informatii detaliate despre proiect va invitam sa vizitati www.inveti-progresezi.ro